Styrelseledamöter 2015

Styrelsen består av
  • Michael Kaiser (ordförande, användarnamn MickeK)
  • Frank Drewes (redaktör pilgiftaren, användarnamn FrankD)
  • Lars G. Hallquist (kassör, användarnamn LarsH)
  • Patrik Nordelind (webmaster, användarnamn PatrikNo)
  • Bengt Olsson (användarnamn BengtO)
  • Ricard Hulteke (användarnamn RicardH)
  • Marcus Levin (användarnamn MarcusL)
  • Tobias Palmberg (användarnamn TobiasP)
Valberedning
  • David Kjellberg-Hjort (användarnamn davidkjH)