Styrelseledamöter 2018

Styrelsen består av
  • Tobias Palmberg (användarnamn TobiasP)
  • Frank Drewes (redaktör pilgiftaren, användarnamn FrankD)
  • Lars G. Hallquist (kassör, användarnamn LarsH)
  • Henrik Jagadics (användarnamn H.E.J.)
  • Henrik Lyhagen (användarnamn Henkan)
  • Bengt Olsson (användarnamn BengtO)
  • Ricard Hulteke (användarnamn RicardH)
  • Marcus Levin (användarnamn MarcusL)
Valberedning
  • Per Barkestedt (användarnamn PelleB)
  • David Kjellberg-Hjort (användarnamn davidkjH)