Försäljningsregler på groddagar

På alla groddagar har SDS en djurskyddskontrollant på plats.

Här nedan är de villkor som Jordbruksverket har satt upp för dispensen från L80 under groddagen. Det är alltså dessa punkter som djurskyddskontrollanten kommer kolla att alla säljare följer. För att det ska bli en alltigenom trevlig dag för alla så ber vi dig som säljare att noga följa detta. Gör man det inte kommer man bli tvungen att plocka bort sina grodor och i värsta fall även lämna Groddagen.
 1. Underskrivet överlåtelsedokument med vetenskapligt namn, födelsedatum (om känt), datum för överlåtelse, uppfödarens och/eller säljarens namn, säljarens namn och adress, köparens namn och adress, ska medfölja varje såld individ.
  Använd gärna föreningens intyg så kommer allt med: SDS uppfödarintyg
 2. Skötselinfo ska erbjudas att medfölja köpt groda (köparen kan naturligtvis välja att inte ta ett faktabladblad).
  Använd gärna föreningens. Det har skapats som ett generellt infoblad som täcker myndigheternas krav för info för alla pilgiftgrodor: faktablad
 3. Endast fångenskapsuppfödda och friska grodor får säljas eller tas med till groddagen.
 4. Förvaringsburkarna får endast ha insyn från en sida eller taket (semitransparenta burkar är ej tillåtna). Volymen ska vara minst 1,5 dl. Grodan ska kunna vända sig utan problem. Burken ska innehålla fuktigt material, typ fuktigt hushållspapper eller Sphagnum-mossa och ha lämplig ventilation. Om lufthål görs med en spik eller liknande är det viktigt att dessa trycks inifrån och ut så att inga vassa kanter skapas inuti behållaren.
 5. Man får inte skaka burken eller knacka på den för att visa djuret.
 6. Stressade djur ska tas bort från borden och ställas undan.
 7. Djuren ska hållas en och en i förvaringsbehållare och får inte tas ur behållaren under groddagen.
 8. Som försäljare är man tvungen att informera köpare om huruvida djuret omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97. Alla pilgiftgrodor och mantellor finns upptagna på Bilaga B till förordningen.