LAGENS KRAV gällande storlek på terrarier

För den som undrar över vad som gäller kring lagar och regler kommer här en sammanställning.
Vill du läsa allt så leta här! (s.47)

För att djur i Sverige skall få sina behov tillgodosedda har Jordbruksverket en rad lagar och förordningar som reglerar detaljerna kring djurhållning, allt i från kossans spilta via via neontetrornas akvarier och djurparkselefanternas utehägn till våra grodors terrarium. De flesta vet inte så mycket om det här, men här kommer en enkel genomgång för hur reglerna ser ut. Det finns också en steg-för-steg-instruktion till hur du räknar ut bottenytan på just ditt terrarium. Hoppas detta blir till nytta för dig!


Men jag är ingen matteprofessor och det är 100 år sedan jag gick i skolan, hur gör man? Hur räknar jag ut bottenytan på mitt terrarium?
  • Till att börja med är enheten kvadratmeter, alltså måste du ändra dina mått till meter. Det gör du så här: Mät bredd och djup på ditt terrarium. Låt oss säga att det är 60cm. brett och 45cm djupt. Uttryckt i meter blir det 0,6m och 0,45m.
  • För att ta reda på hyr stor bottenytan är multiplicerar du dessa båda - alltså 0,60x0,45 viiket blir 0,27. Ditt terrarium har en bottenyta på 0,27 kvadratmeter (m2).
Följande måttkrav gäller groddjur av trädlevande och marklevande arter där salamandrarnas längd mäts från nosspetsen till svansspetsen och där grodor och paddors längd mäts från nosspetsen till ryggslutet.För grodor och paddor upp till 2,5 cm samt salamandrar upp till 5 cm
Minsta tillåtna: 0,09 m²
Minsta yta per djur vid grupphållning: 0,01 m²
Minsta höjd: 0,3 m

I detta första exempel vill jag tydliggöra vad detta innebär: låt oss säga att du har köpt hem ett terrarium som har måtten 30x30x45 (känns det igen? :) ExoTerra ...) Då har du en bottenyta på 0,09m2 vilket gör att du kan ha mark- och trädlevande paddor och grodor på upp till 2,5cm. Dessutom får du ha flera och eftersom varje djur i grupphållning måste ha 0,01m2 räcker ditt utrymme till 9 individer! (9x0,01=0,09) Med detta sagt rekommenderar vi er inte att hålla 9 grodor på den lilla ytan. Ungdjur som ännu ej är könsmogna är en sak, men de små arterna (Oophaga/Ranitomeya mfl.) är i vissa fall starkt terretoriella. Dock är det utifrån lagstiftaren ok.


För grodor och paddor 3-5cm. samt salamandrar 6-10cm
Minsta tillåtna: 0,15 m²
Minsta yta per djur vid grupphållning: 0,02 m²
Minsta höjd: 0,3 m

För grodor och paddor 5,5-7,5cm samt salamandrar 11-15cm
Minsta tillåtna: 0,35 m²
Minsta yta per djur vid grupphållning: 0,05 m²
Minsta höjd: 0,4 m

För grodor och paddor 8-10cm samt salamandrar 16-20cm
Minsta tillåtna: 0,4 m²
Minsta yta per djur vid grupphållning: 0,07 m²
Minsta höjd: 0,4 m