Terrarium typ 2 för större marklevande arter

Denna typ av terrarium är för större arter som i första hand håller sig till marken. Det kännetecknas alltså av en förhållandevis stor bottenyta medan höjden inte är så avgörande. Man ska dock komma ihåg att högre ändå alltid är bättre eftersom även dessa arter brukar klättra.

Inredning
Det är lämpligt att klä sidorna och baksidan med något material som korkek, xaxim, eller något annat lämpligt material. Någon rot eller gren att klättra på är alltid bra att ha. Växterna kan vara bromelior, ormbunkar och diverse klätterväxter. Helst bör det även finnas en vattendel som man kan realisera på olika sätt, allt ifrån en riktig vattendel som är inbyggd i terrariet, ett dike, en vattenskål, vattenfyllda kokosnötskal, e.dyl.

Storlek
Se storleksguiden.