Terrarium typ 3 för arter som vill ha rinnande vatten

Denna typ av terrarium är tänkt för arter som i naturen lever i närheten av bäckar e.dyl. och behöver rinnande vatten för att trivas. Det kännetecknas alltså av en relativt stor vattendel och en bäck eller ett vattenfall. Terrariet borde vara rätt stort för att kunna realisera det men även pga att släkten som Colostethus brukar hoppa mycket längre än andra dendrobater.

Inredning
Pga av den stora vattendelen och bäcken/vattenfallet borde den del av inredningen som kommer i kontakt med vatten bestå av material som inte ruttnar, t.ex. grus, leka och hårda rötter. Där det inte är lika fuktigt kan det med fördel finnas ett lövskikt. Växter som större bromelior, ormbunkar och diverse klätterväxter samt grottor i inredningen bjuder på gömställen.

Storlek
Se storleksguiden.