Terrarium typ 5 - Paludarium

Ett paludarium är ett stort terrarium för t.ex. vardagsrummet där man försöker efterlikna regnskogens miljö med en vattendel längst ner i framkanten, motsvarande ett litet akvarium, och en landdel för grodorna med mycket klättermöjligheter och intressanta växter. Vattendelen längst ner brukar täcka ungefär hälften av bottenytan. Tänk på att vattendelen måste vara byggd på ett sätt som gör det lätt för grodorna att ta sig ur den igen.

Inredning
Åtminstone ska man klä sidorna och baksidan med t.ex. korkek, xaxim, eller något annat lämpligt material. Snyggare blir det dock om man skapar ett riktigt landskap med klättermöjligheter, grottor o.dyl. av cellplast, byggskum eller annat lämpligt material. Tänk på att det måste förseglas på ett bra sätt om inte materialet i sig tål påfrestningarna som regnskogsklimatet medför. Generellt bör man komma ihåg att den del av inredningen som kommer i ständig kontakt med vatten ska bestå av material som inte ruttnar, t.ex. grus, leka och hårda rötter. Några större grenar och rötter kan komplettera bilden, tillsammans med olika växter så som bromelior, ormbunkar, orkidéer osv.

Storlek
Rekommenderad minimistorlek är 120 cm brett, 60 cm djupt och 100 cm högt från vattenytan, dvs 120 cm om man har en vattendel på 20 cm.