Pilgift - storleksguide för terrairum

Alla mått nedan ska tolkas som minimimått. Större är alltid bättre. Även mycket små grodor brukar i naturen ha ett "revir" på ett antal kubikmeter och dessutom är det mycket lättare att inreda ett större terrarium med grenar och växter.
  • Större pilgiftsarter > 3 cm, så behövs ett bottenyta på 1200 cm². Exempel 30 x 40 cm. Detta är för två stycken. För varje över två så behövs det 400 cm² till.
  • Mindre pilgiftsarter < 3 cm, så behövs ett bottenyta på 750 cm². Exempel 25 x 30 cm. Detta är för tre stycken. För varje över tre så behövs det 200 cm² till.
Höjd behöver vara 30 cm + bottenmaterial. För trädlevande behöver det vara 40 cm + bottenmaterial.

Exempel: 6 stycken Dendrobates auratus (större än 3 cm). Bottenytan behöver då vara 1200 + (4 * 400) = 2800 cm² (67 x 47 cm).

Lagens krav på storlek