D.tinctorius Cinnamon

Allmänt om släktet Dendrobates
Släktet Dendrobates innefattar några inte allt för små arter (jämfört med t.ex. Ranitomeya eller Oophaga) som huvudsakligen brukar hålla sig till marknivå där de letar efter foder. De klättrar dock ändå gärna och bra. Fastän grodorna kan bli förhållandevis stora, som t.ex. D. tinctorius, äter de bara små foderdjur som hoppstjärtar, kvalster och bananflugor (hellre D. melanogaster än D. hydei). Oftast gäller att ju mindre foderdjuren är desto mer uppskattas dem. Grodorna brukar hellre sitta i timmar och äta hoppstjärt efter hoppstjärt än att ta färre men större foderdjur.

Grodorna är vanligtvis färggranna och det finns stora skillnader i utseende och även storlek mellan olika lokalvarianter av en och samma art. Hos alla dessa arter sköter hanen äggen genom att befukta dem och i slutändan transportera ynglen till var sin lilla vattensamling, t.ex. i ett paranötskal. Grodorna brukar i viss varierande utsträckning vara aggressiva mot det egna könet. Det gör att man bör vara försiktig när man vill hålla dem i grupp.

Allmänt om arten
Namn:
Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797)

Beskrivning:
D. tinctorius är en stor groda för att vara pilgiftsgroda. Arten finns i många olika varianter i ett ganska stort område; i Surinam, Guyana, Franska Guyana, och nordöstra Brasilien. Nominatformen, alltså den som användes när arten beskrevs för första gången, hittades i Kawbergen i Franska Guyana men har ett ganska stort utbredningsområde.

Naturlig livsmiljö:
I naturen lever de på regnskogens botten, bland löv, nedfallna träd, kvistar och stenar, upp till någon eller några meters höjd.

Storlek:
34-60 mm. Hanarna tenderar att vara mindre och smalare än honorna.

Kan fungera i grupp:
Normalt inte. Båda könen men särskilt honorna brukar förr eller senare bli aggressiva mot det egna könet.

Terrariumtyp:
Typ 2 - mark-terrarium eller Typ 4 - standard-terrarium

Externa länkar:
Tinctorius morph guide (på tyska)

Specifik information om varianten
Namntillägg:
Denna variant brukar kallas D.tinctorius Cinnamon.

Bild

Särdrag jämfört med den allmänna artbeskrivningen:
Beskrivning.

Externa länkar:
Ev. länkar som rör denna variant.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder