R.imitator Yumbatos

Allmänt om släktet Ranitomeya
Släktet Ranitomeya utgörs av ett antal små, nästan alltid färggranna grodor med slät hud. De använder ingen amplexus vid parning. När äggen har kläckts transporterar hanen ynglen till var sitt vattenfylld bladveck e.dyl. Släktet delas in i två grupper, Ranitomeya minuta-gruppen och Ranitomeya ventrimaculara-gruppen, plus ett fåtal ytterligare arter. Förutom några arter i ventrimaculatagruppen sker ingen aktiv matning av ynglen. Minutagruppen är ovanlig i terrariesammanhang och består av mycket små arter (under 20 mm) som huvudsakligen förekommer i västra Colombia och i Panama. Arterna i ventrimaculatagruppen förekommer i Amazonasområdet inklusive östra Anderna och Guayanaregionen. De brukar vara mindre än 24 mm och kännetecknas av ett färggrant mönster på ryggen som kan kan vara grönt, gult, orange eller rött på svart grund samt kombinationer därav. Även benen brukar visa mönster. Delvis matas ynglen med foderägg. Det finns stora variationer i utseendet mellan olika lokalvarianter av en och samma art i gruppen. Samtidigt imiterar vissa varianter tillhörande olika arter varandra (müllersk mimikri). Ibland sker det på ett så perfekt sätt att de av enbart utseendet inte kan hållas isär. Korsningar mellan arterna förekommer när man håller dem tillsammans i terrariet; därför bör det undvikas. Självklart borde även olika lokaliteter av samma art hållas isär.

Allmänt om arten
Namn:
Ranitomeya imitator (Schulte, 1986), tidigare Dendrobates imitator

Beskrivning:
Monogam. Lägger foderägg. För att vara en Ranitomeya extremt variabelt tecknad och färgad. Även inom samma population/variant.

Naturlig livsmiljö:

Storlek:

Kan fungera i grupp:
Starkt revirhävdande. Hålls bäst parvis, undantag finns dock.

Terrariumtyp:
Typ 1 - högt terrarium
Typ 4 - standard-terrarium
Typ 5 - paludarium

Externa länkar:

Specifik information om varianten
Namntillägg:
Denna variant brukar kallas R.imitator Yumbatos.

Bild

Särdrag jämfört med den allmänna artbeskrivningen:
Skygg groda som utseendemässigt ser ut som en blandning mellan R.uakari och R.imitator Varadero.

Externa länkar:
Ev. länkar som rör denna variant.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: BengtO