R.variabilis (utan namntillägg)

Allmänt om släktet Ranitomeya
Släktet Ranitomeya utgörs av ett antal små, nästan alltid färggranna grodor med slät hud. De använder ingen amplexus vid parning. När äggen har kläckts transporterar hanen ynglen till var sitt vattenfylld bladveck e.dyl. Släktet delas in i två grupper, Ranitomeya minuta-gruppen och Ranitomeya ventrimaculara-gruppen, plus ett fåtal ytterligare arter. Förutom några arter i ventrimaculatagruppen sker ingen aktiv matning av ynglen. Minutagruppen är ovanlig i terrariesammanhang och består av mycket små arter (under 20 mm) som huvudsakligen förekommer i västra Colombia och i Panama. Arterna i ventrimaculatagruppen förekommer i Amazonasområdet inklusive östra Anderna och Guayanaregionen. De brukar vara mindre än 24 mm och kännetecknas av ett färggrant mönster på ryggen som kan kan vara grönt, gult, orange eller rött på svart grund samt kombinationer därav. Även benen brukar visa mönster. Delvis matas ynglen med foderägg. Det finns stora variationer i utseendet mellan olika lokalvarianter av en och samma art i gruppen. Samtidigt imiterar vissa varianter tillhörande olika arter varandra (müllersk mimikri). Ibland sker det på ett så perfekt sätt att de av enbart utseendet inte kan hållas isär. Korsningar mellan arterna förekommer när man håller dem tillsammans i terrariet; därför bör det undvikas. Självklart borde även olika lokaliteter av samma art hållas isär.

Allmänt om arten
Namn:
Ranitomeya variabilis (Zimmermann and Zimmermann, 1988; tidigare Dendrobates variabilis)

Beskrivning:
R. variabilis är en trevlig nybörjargroda som är framme relativt mycket. Grodorna brukar visa ett nätaktigt mönster på kroppen vars färg beroende på variant varierar mellan gult, grönt och blågrönt.

Naturlig livsmiljö:
Lever i skogen på en höjd mellan 600 m till 1200 m över havet, på marken upp till 8 meter i träden.

Storlek:
Upp till 20 mm, med undantag av varianten Southern/Giant som blir större. Honorna brukar vara lite större än hanarna.

Kan fungera i grupp:
Ja

Terrariumtyp:
Typ 1 - högt terrarium

Externa länkar:

Specifik information om varianten
Namntillägg:
Denna variant brukar kallas R.variabilis (utan namntillägg).

Bild

Särdrag jämfört med den allmänna artbeskrivningen:
Den här "varianten" är en terrariestamm vars lokalitet är okänd.

Externa länkar:

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder