Begonia sp. 1

Allmän information om Klätterväxter
En klätterväxt är en växt med ett klättrande växtsätt. Begreppet beskriver endast växtsättet och är inte ett taxonomiskt begrepp. Olika klätterväxter behöver alltså inte vara nära besläktade.

Klätterväxter har en örtartad eller mer eller mindre vedartad stam och klättrar uppför någon form av stöd (till exempel en trädstam, mur eller liknande) med hjälp av långa skott och särskilda klätterorgan (till exempel klängen, klätterhår eller klätterrötter) för att få solljus.


Specifik information om arten
En oidentifierad begonia, nån som vet? Små brunröda blad. Rankväxande på en mycket tunn, trådliknande stam. Mycket dekorativ, speciellt om den är planterad högt upp i terrariet och hänger ner. Inte så lätt. Känslig mot torka och allmänt nyckfull. Har aldrig blommat i mina terrarier.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: BengtO