Pellionia repens 'Pulchra'

Allmän information om Klätterväxter
En klätterväxt är en växt med ett klättrande växtsätt. Begreppet beskriver endast växtsättet och är inte ett taxonomiskt begrepp. Olika klätterväxter behöver alltså inte vara nära besläktade.

Klätterväxter har en örtartad eller mer eller mindre vedartad stam och klättrar uppför någon form av stöd (till exempel en trädstam, mur eller liknande) med hjälp av långa skott och särskilda klätterorgan (till exempel klängen, klätterhår eller klätterrötter) för att få solljus.

Specifik information om arten
Kallas för Panterranka i svenska handeln. Krypande och klättrande växtsätt. Kryper längs med underlaget och grenar sig. Växer långsamt med fina marmorerade blad.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: TobiasB