Pellionia argentea

Allmän information om Klätterväxter
En klätterväxt är en växt med ett klättrande växtsätt. Begreppet beskriver endast växtsättet och är inte ett taxonomiskt begrepp. Olika klätterväxter behöver alltså inte vara nära besläktade.

Klätterväxter har en örtartad eller mer eller mindre vedartad stam och klättrar uppför någon form av stöd (till exempel en trädstam, mur eller liknande) med hjälp av långa skott och särskilda klätterorgan (till exempel klängen, klätterhår eller klätterrötter) för att få solljus.

Specifik information om arten
Släktet Pellionia härstammar från tropiska Asien. Arten trivs i medium till hög luftfuktighet och klarar både ljusa och mer dunkla förhållanden. Växten klättrar och förgrenar sig. Bladen är svagt marmorerade och vid tillräckliga ljusförhållanden blommar den med små vippor av vita blommor.

Funkar också bra som krukväxt.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: TobiasB
Foto: TobiasB