Ficus pumila 'Quercifolia'

Allmän information om Klätterväxter
En klätterväxt är en växt med ett klättrande växtsätt. Begreppet beskriver endast växtsättet och är inte ett taxonomiskt begrepp. Olika klätterväxter behöver alltså inte vara nära besläktade.

Klätterväxter har en örtartad eller mer eller mindre vedartad stam och klättrar uppför någon form av stöd (till exempel en trädstam, mur eller liknande) med hjälp av långa skott och särskilda klätterorgan (till exempel klängen, klätterhår eller klätterrötter) för att få solljus.

Specifik information om arten
Denna form av Ficus pumila växter, till skillnad från den vanliga pumila, inte som ett galet ogräs. Den bildar en fin matta över på bakgrunden. Bladen är dessutom väldigt vackra. Växten kommer från östra Asien.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: TobiasB