Alsobia dianthiflora

Allmän information om Klätterväxter
En klätterväxt är en växt med ett klättrande växtsätt. Begreppet beskriver endast växtsättet och är inte ett taxonomiskt begrepp. Olika klätterväxter behöver alltså inte vara nära besläktade.

Klätterväxter har en örtartad eller mer eller mindre vedartad stam och klättrar uppför någon form av stöd (till exempel en trädstam, mur eller liknande) med hjälp av långa skott och särskilda klätterorgan (till exempel klängen, klätterhår eller klätterrötter) för att få solljus.

Specifik information om arten
ALsobia dianthiflora är en härlig klättrande växt som får mycket fina ludna vita blommor. Blommorna är betydligt större än bladen. Bladen är ludna och går i ljus- till mörkgrönt. Växten härstammar från Centralamerika och trivs i halvskuggiga till ljusa förhållanden, dock ej för starkt ljus.

En mycket bra nybörjarväxt.

Bildsök på Google
Editera denna sida eller lägg till flera bilder

Foto: TobiasB